Marko Petreski

Potpukovnik Jugoslovenske narodne armije, učesnik narodnooslobodilačke borbe Marko Petreski rodjen je 2. novembra 1925. godine u Labuništu, opština Struga, u Zapadnoj Makedoniji. Osnovnu školu završio je u Prilepu. Početak Drugog svetskog rata prekinuo je dalje školovanje i trgovačku karijeru koju mu je porodica namenila. Stradanja koja su ispunila ratne godine, sve izraženija represija prema srpskom narodu i prisilna mobilizacija učvrstili su ga u nameri da se sa sedamnaest godina priključi partizanskom pokretu otpora. Po završetku Drugog svetskog rata ostao je u vojnoj službi i završio Vojnu gimnaziju u Banja Luci. Planirano školovanje za vojnog pilota u Sovjetskom savezu prekinula je Rezolucija Informbiroa i sukob sa Moskvom. Nakon toga završava Vojnu akademiju u Zagrebu sa činom podoficira JNA. Tokom vojne službe bio je rasporedjen u Čapljini, Osijeku, Trogiru i Splitu. Penzionisan je 1975. godine u činu potpukovnika. Bio je nosilac brojnih odlikovanja za vojne zasluge. Preminuo je 2015. godine i sahranjen je u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu. Bio je potomak poznatog beogradskog zadužbinara Cvetka Jovanovića, koji mu je bio deda-stric. Odlikovanja potpukovnika Marka Petreskog Arhivu SANU poklonila je njegova ćerka dr Vesna Stanisavljević.