Душан Чампраг

Академик, инжењер пољопривреде, ентомолог, професор факултета, Душан Чампраг рођен је 14. марта 1925. године у Ади на северу Војводине. Основну школу и гимназију завршио је у Новом Саду, где је и матурирао 1946. године. Учествовао је у народноослободилачкој борби и од последица рањавања остао ратни војни инвалид.

Пољопривредни факултет у Београду завршио је 1951. године. Студирао је и на Агрономском универзитету у Будимпешти. Био је на специјализацији у Покрајинском институту за Пољопривредна истраживања у Новом Саду. Радио је у Заводу за шећерну репу у Црвенки. Године 1957. изабран је за асистента на Пољопривредном факултету у Новом Саду, где је и одбранио докторску дисертацију 1961. године. У звање доцента изабран је 1962. године, за ванредног професора 1969. и за редовног професора 1975. године. Током радног века посетио је, у виду краћих студијских путовања, већину европских земаља и САД. На Пољопривредном факултету у Новом Саду предавао је на Одсеку за заштиту биља и Одсеку за ратарство и повртарство све до 1982. године када је пензионисан.

За дописног члана Војвођанске академије наука и уметности изабран је 1979, а за редовног 1987. године. За редовног члана Српске академије наука и уметности изабран 1991. године. Године 2004. изабран је за иностраног члана Мађарске академије наука. Између осталог, био је и члан Управног одбора Матице српске, председник Савеза друштава за заштиту биља Југославије, почасни члан Мађарског ентомолошког друштва, почасни члан Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије и друго.

Област истраживачког рада академика Душана Чампрага чине пољопривредна ентомологија и заштита биља. Научним радом се бави више од пола века, проучавајући штетне инсекте који су нарочито распрострањени у Панонској низији и југоисточној Европи. За успешан вишегодишњи научно-истраживачки рад добио је бројне награде и признања.