Dragoslav Srejović

Akademik, arheolog, kulturni antropolog, profesor univerziteta Dragoslav Srejović rodjen je 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Kragujevcu, upisao je arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je 1954. godine. Punih 40 godina proveo je na Filozofskom fakultetu prolazeći kroz sva predvidjena zvanja, kao asistent, docent, vanredni profesor, a od 1976. godine kao redovni profesor na Katedri za praistorijsku arheologiju. Jedno vreme obavljao je i poslove dekana Filozofskog fakulteta.

Naučna delatnost Dragoslava Srejovića obuhvata široki vremenski raspon od rane praistorije do kasnog rimskog carstva. Rukovodio je arheološkim iskopavanjima brojnih praistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori. Najznačajniji rezultati njegovog rada koji su znatno unapredili saznanja o najstarijoj prošlosti Srbije i Balkana i koji su ga uvrstili u red arheologa svetskog glasa, bila su istraživanja na Lepenskom Viru, Gamzigradu i Šarkamenu. Rezultate svojih istraživanja Srejović je objavio u nizu radova, studija i monografija.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine. Bio je sekretar Odeljenja istorijskih nauka, upravnik Galerije SANU, a na kraju i potpredsednik SANU. Takodje, bio je direktor Centra za naučna istraživanja SANU i direktor Centra za naučna istraživanja Univerziteta u Kragujevcu, rukovodilac Odbora za arheologiju, aktivan u velikom broju projekata i urednik brojnih izdanja.

Kao naučnik neiscrpne energije, velike intuicije i širokog znanja, značajno je uticao na afirmaciju arheološke nauke u Srbiji. Dobitnik je najviših priznanja i nagrada za svoj plodonosni rad i naučni doprinos. Priznat je i cenjen kao jedan od najvećih arheologa XX veka. Preminuo je 29. novembra 1996. godine u Beogradu, a sahranjen je u Kragujevcu.