Dušan Kanazir

Akademik, molekularni biolog, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor univerziteta Dušan Kanazir rodjen je 28. juna 1921. godine u Mošorinu kod Titela. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu. Na Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta upisao se 1939. godine. Studije medicine, koje je prekinuo početak Drugog svetskog rata, Dušan Kanazir nastavio je 1945. na Pariskom univerzitetu, gde je boravio do 1949. godine, a potom iste godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Odmah nakon studija izabran je za asistenta Laboratorije za biologiju u novoosnovanom naučnom Institutu za nuklearne nauke u Vinči. NJegov naučni rad bio je vezan za proučavanje biološke otpornosti na zračenje mikroorganizama, tj. na modernu oblast radiobiologije. Bio je na specijalizaciji u Francuskoj i Belgiji u periodu od 1951. do 1955. godine. Rezultat njegovog istraživanja u laboratorijama u Parizu i Briselu bio je doktorat Fakulteta prirodnih nauka Slobodnog univerziteta u Briselu sa temom „Prilog proučavanju dejstva UV zračenja na metabolizam vrste Escherichia coliˮ. Svoje usavršavanje i istraživanje nastavio je u Centru za genetiku u Kold Spring Harboru kod NJujorka i na Univerzitetu u Pensilvaniji. Po povratku u Institut za nuklearne nauke u Vinči, postavljen je za šefa Biohemijskog odeljenja. Naučna dostignuća otvorila su dr Dušanu Kanaziru vrata pedagoške delatnosti. Karijeru predavača započeo je na Farmaceutskom fakultetu, a najveći trag ostavio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je prošao sva nastavnička zvanja do izbora za redovnog profesora 1968. godine. Eksperimentalna istraživanja nije prekidao. Za načelnika Radiobiološke laboratorije i člana Saveta Instituta za nuklearne nauke u Vinči imenovan je 1959. godine. U Institutu za biološka istraživanja osnovao je Laboratoriju za biohemiju. Pri Fiziološkom zavodu PMF-a osnovao je Katedru za biohemiju, a zajedno sa kolegama i studije Molekularne biologije i fiziologije. Bio je kandidat za Nobelovu nagradu 1978. godine i od strane Nobelovog komiteta ušao je u uži izbor.

Profesor Dušan Kanazir izabran je za dopisnog člana Odeljenja prirodno-matematičkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti 1961, a za redovnog 1968. godine. U Akademiji je učestvovao u radu brojnih odbora i drugih tela SANU. Bio je potpredsednik Akademije od 1971. do 1981. godine, kada je izabran za predsednika SANU. Na funkciji predsednika SANU bio je do 1994. godine. Kao jedan od najvećih naučnika svog vremena na prostoru Jugoslavije, biran je za člana JAZU, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Vojvodjanske akademije nauka i umetnosti, a bio je član Atinske akademije nauka i Indijske nacionalne akademije nauka. Tokom niza godina rukovodio je projektima u oblastima molekularne biologije i biohemije. Učestvovao je u radu mnogih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Doprineo je jačanju naučnih veza za ustanovama u inostranstvu i afirmaciji Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti.

Akademik Dušan Kanazir bio je izuzetan profesor i naučnik koji je dao doprinos i srpskoj i svetskoj nauci. Za svoj rad i naučna dostignuća dobio je brojna odlikovanja, nagrade i priznanja. Preminuo je 19. septembra 2009. godine u Beogradu.