Isidor Papo

Akademik, hirurg, član Narodnooslobodilačkog pokreta, general pukovnik sanitetske službe Isidor Papo rodjen je 31. decembra 1913. godine u LJubuškom, u porodici sefardskih Jevreja. Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1937. godine, postavljen je za lekara na Hirurškom i Ginekološkom odeljenju bolnice u Sarajevu. Po izbijanju Drugog svetskog rata priključio se narodnooslobodilačkom pokretu. Istakavši se svojim hirurškim radom, marta 1944. godine poslat je u savezničke hirurške centre u Italiji na usavršavanje. Nakon rata, od početka 1946. do avgusta 1948. godine usavršavao se u SSSR-u kod čuvenih sovjetskih hirurga Judina, Bakuljeva i Višnjevskog. Specijalistički ispit iz hirurgije položio je 1947. godine u Lenjingradu. Po povratku u Jugoslaviju postao je načelnik II hirurškog odeljenja Glavne vojne bolnice, koja je prerasla u Hiruršku kliniku Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Ubrzo je postao načelnik Hirurške katedre i glavni hirurg JNA. Docent je postao 1950. godine, vanredni profesor 1953. a redovni profesor hirurgije 1956. godine. Na svoje treće usavršavanje otišao je u SAD, gde je stekao iskustva iz hirurgije pluća, srca i krvnih sudova. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti postao je 1961, a redovni 1968. godine.

Akademik Isidor Papo bio je veoma svestran hirurg. Nije se bavio jedino neurohirurgijom. Napisao je veliki broj radova iz raznih oblasti hirurgije. Judinovu metodu rekonstruktivne operacije jednjaka usavršio je i unapredio, tako da se ova modifikacija operacije u hirurgiji danas zove antetorakalna jejunoplastika Judin-Papo. Bio je predavač i operator u Engleskoj, Francuskoj, Švedskoj, SSSR-u, SAD, Indiji, Austriji, Egiptu, Maleziji, Panami, Peruu, Boliviji, Alžiru, Tunisu, Australiji, Argentini i Zambiji. Do odlaska u penziju 1981. godine, od ukupnih oko 20.000 operacija Isidor Papo je uradio preko 10.000 kardiovaskularnih operacija. Bio je član brojnih naučnih udruženja širom sveta i dobitnik raznih domaćih i inostranih nagrada, odlikovanja i priznanja. Svoje ime Isidor Papo je ispisao zlatnim slovima na polju hirurgije u svetskim okvirima. Umro je 14. oktobra 1996. godine i sahranjen je na Jevrejskom groblju u Beogradu.