Jovan Belić

Akademik, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, inženjer agroekonomije Jovan Belić rodjen je 23. novembra 1909. godine u Valjevu u oficirskoj porodici. Tri razreda osnovne škole svršio je u Francuskoj, a četvrti razred u Novom Sadu 1919. godine. Prva dva razreda gimnazije učio je u Novom Sadu, a ostale u III beogradskoj muškoj gimnaziji gde je položio i ispit zrelosti 1928. godine. Studirao je Poljoprivredno-šumarski fakultet i 1932. godine diplomirao na Poljoprivrednom odseku. Nakon odsluženja vojnog roka izabran je za asistenta na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Tokom 1936. godine bio je na tromesečnom stručnom usavršavanju u Zootehničkom institutu Lajpciškog univerziteta gde je specijalizirao ovčarstvo i nauku o vuni. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Šumadinka, njeno poreklo i osobine” odbranio je 1937. godine. Potom je usledila specijalizacija u Zootehničkom institutu Berlinskog univerziteta, radi izučavanja Posebnog stočarstva. Za docenta na Poljoprivrednom fakultetu Beogradskog Univerziteta izabran je 1940. godine, 1947. za vanrednog profesora, a za redovnog 1954. godine. Svoj radni vek proveo je na Poljoprivrednom fakultetu kao profesor, član svih fakultetskih organa upravljanja, šef Katedre za stočarstvo, prodekan i dekan.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1958, a za redovnog 1965. godine. Bio je sekretar Odeljenja za prirodno-matematičke nauke, a od 1985. godine do smrti član Predsedništva SANU. Svojim predanim radom i postignutim rezultatima potvrdio se u naučnim krugovima izborom za člana Francuske poljoprivredne akademije. Autor je preko 120 naučnih radova iz oblasti zootehnike. Kao iskusni naučnik i svetski priznat stručnjak iz oblasti zootehnike dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Preminuo je 6. oktobra 1997. godine u Beogradu.