Milan Kurepa

Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, fizičar i profesor univerziteta, Milan Kurepa rodjen je 11. maja 1933. godine u Bačkoj Palanci. Osnovnu školu i gimnaziju završio je kao djak generacije u rodnom mestu. Fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine.

Još kao student zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke „Boris Kidričˮ u Vinči, gde je stekao prva eksperimentalna iskustva. Tokom poslediplomskih studija bio je na specijalizaciji na Univerzitetu u Liverpulu, gde se u laboratoriji profesora Dž. D. Kregsa usavršavao u oblasti rasejanja niskoenergetskih elektrona na atomima i molekulima. Eksperimentalna atomska fizika je od početka do kraja ostala osnova njegovog naučno istraživačkog rada. Doktorsku disertaciju „Totalni preseci za interakciju spornih elektrona sa nekim atomima i molekulimaˮ odbranio je 1963. godine na Katedri za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Veliki deo svog radnog veka proveo je upravo na matičnom fakultetu gde je prošao sva nastavnička zvanja od docenta do izbora za redovnog profesora 1981. godine. Pedagoška delatnost profesora Milana Kurepe obeležena univerzitetskim i srednjoškolskim udcbenicima, išla je uporedo sa bogatim naučnim radom. Kao član Instituta za fiziku od njegovog osnivanja, tokom niza godina učestvovao je u brojnim istraživanjima u oblasti atomske i molekulske fizike. Rezultati tih istraživanja i danas, u vreme kompjuterskih simulacija, predstavljaju standard tačnosti i pouzdanosti. Osim toga, posebnu odrednicu njegove istraživačke delatnosti čini saradnja sa naučnim laboratorijama u inostranstvu. Tokom svoje plodne karijere saradjivao je sa univerzitetskim ustanovama u Jorku, Parizu, Belgiji, Engleskoj, Sautemptonu i Kajzerslauternu.

Učestvovao je u organizaciji većeg broja medjunarodnih konferencija koje su značajno doprinele afirmaciji srpske nauke u svetu. Bio je deo kruga naučnika koji su svojim radom i kontaktima doprineli uspostavljanju naučne saradnje sa medjunarodnim naučnim organizacijama u oblasti atomske fizike. Bio je član Srpskog naučnog društva, Društva fizičara Srbije, Evropskog društva fizičara i brojnih drugih naučnih društava u zemlji i inostranstvu.

Za dopisnog člana Odeljenja prirodno-matematičkih nauka Srpske akademije nauke i umetnosti izabran je 1994. godine.

Preminuo je 16. oktobra 2000. godine u Beogradu.