Mirko Stojaković

Akademik, matematičar, profesor univerziteta Mirko Stojaković rodjen je 20. avgusta 1915. godine u Krepoljinu, u istočnoj Srbiji. Školovanje je počeo u Domu za ratnu siročad u Požarevcu, a osnovnu školu završio je u rodnom mestu. Gimnaziju je učio u Kragujevcu i Beogradu, a maturirao je u Drugoj muškoj gimnaziji u Beogradu 1934. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, na grupi za matematiku 1938. godine. Pripadao je poslednjim generacijama matematičara koji su svoje studije završili kod profesora Mihaila Petrovića Alasa.

Nakon završenih studija zaposlio se kao profesor matematike u gimnaziji u Subotici. U Aprilskom ratu učestvovao je u borbama na južnom frontu kod Kumanova. Tokom okupacije bio je profesor matematike u Šapcu, a potom u Petoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Pomagao je Narodnooslobodilački pokret, a aktivno se uključio u borbu 1944. godine.

Po završetku Drugog svetskog rata nastavio je sa radom u Petoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Godine 1947. izabran je za asistenta na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Sveučilištu u Zagrebu 1953. godine. Bavio se problemima uopštenih inverznih matrica iz oblasti linearne algebre. Postavljen je 1954. za vanrednog profesora na Katedri za matematiku Filozofskog fakultetu u Novom Sadu, a 1959. godine izabran je za redovnog profesora. Kao dugogodišnji šef Katedre za matematiku i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u više navrata, dao je poseban doprinos razvoju i unapredjenju Univerziteta u Novom Sadu. Takodje, bio je direktor Matematičkog instituta u Novom Sadu i Beogradu, a pored toga i član Društva matematičara Francuske, NJujorške akademije nauka, Američke matematičke asocijacije i Američkog matematičkog društva.

Profesor Mirko Stojaković izabran je za dopisnog člana Odeljenja prirodno-matematičkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti 1963, a za redovnog 1981. godine. Baveći se nastavnim i naučnim radom punih 40 godina objavio je veliki broj naučnih radova. Preminuo je 5. jula 1985. godine u Beogradu.