Toma Pavlović

Artiljerijski tehnički brigadni general Toma Pavlović, vitez Karadjordjeve zvezde, rodjen je 1882. godine u selu Dubnica kod Vranja. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u Vranju. Na preporuku profesora upisao je Vojnu akademiju, koju je završio sa najvišim ocenama. Po preporuci Ministarstva odbrane poslat je na dalje studije u čuvenu Mihajlovsku akademiju u Petrogradu. Posle ratovanja u Dobrudci postao je vojni ataše Kraljevine Srbije u Rusiji, gde je ostao sve do 1919. godine. Za vreme službovanja u Rusiji imao je odlučujuću ulogu u obezbedjivanju municije za srpsku vojsku. Bio je u vojnim misijama u Carigradu, Beču, Čehoslovačkoj i Nemačkoj. Tokom misije u Carigradu 1920/1921. godine bio mu je poveren zadatak da dočekuje brodove ruskih izbeglica iz Gradjanskog rata i da aktivno učestvuje u pridobijanju naučnika, umetnika i drugih intelektualaca da svoj život i rad nastave u ratom razorenoj Srbiji i pomognu njenu obnovu.

Govorio je ruski, nemački, francuski, češki i turski jezik. Bio je upravnik fabrike aviona u izgradnji u Kraljevu i Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu. Penzionisan je 1932. godine zbog neslaganja sa politikom predsednika vlade, generala Petra Živkovića. Početkom Drugog svetskog rata ponovo je postavljen za upravnika Vojnotehničkog zavoda, ali ubrzo biva zarobljen od Nemaca. Nakon Drugog svetskog rata vratio se iz zarobljeništva 1946. godine. Preminuo je u Beogradu 1960. godine.

Odlikovanja brigadnog generala Tome Pavlovića Arhivu SANU poklonila je njegova ćerka Mirka Pavlović. Uz to, predala je Arhivu na čuvanje i priznanja koja je ona sama dobila.