Vasilije Krestić

Akademik, istoričar, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Vasilije Krestić rodjen je u DJali, na krajnjem severu Banata, 20. jula 1932. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, niže razrede gimnazije u Novom Kneževcu, a više u Zrenjaninu. Studije istorijskih nauka završio je 1957. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorat nauka je stekao 1967. godine disertacijom „Hrvatsko-ugarska nagodba 1868. godine”. Za docenta na Katedri za nacionalnu istoriju novog veka izabran je 1967, za vanrednog profesora 1973, a za redovnog 1979. godine. Istraživao je u arhivima i bibliotekama Jugoslavije, Austrije, Madjarske, Nemačke, Rumunije i Čehoslovačke i interesovao se za širi prostor jugoslovenskih zemalja od XVIII do XX veka. Kao poznavalac austrijskih arhiva bio je član ekspertske komisije SR Srbije za restituciju arhivske gradje odnete tokom Prvog i Drugog svetskog rata.

Naučni rad profesora Krestića obuhvata istoriju Srba u Ugarskoj i posebno sudbinu Srba u Hrvatskoj, srpsko-hrvatskih odnosa i jugoslovenske ideje. Oslanjajući se na pouzdane istorijske izvore objasnio je mnoga sporna pitanja izmedju Srba i Hrvata i doprineo otkrivanju istorijskih činjenica. Ukazao je na pogubnost politike zasnovane na hrvatskom državnom i istorijskom pravu, kojoj je cilj bila etnički čista, velika Hrvatska. Dokazao je da zamisao o genocidnom uništavanju Srba u hrvatskom društvu vuče korene još iz perioda XIX veka. Dela profesora Krestića su prevodjena na engleski, francuski, nemački, madjarski, češki, bugarski i grčki. Za postignute naučne rezultate u istoriografiji i veliki doprinos razvoju kritičke misli, nagradjen je brojnim uglednim nagradama, priznanjima i odlikovanjima.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1981. godine, a redovni je član od 1991. godine. U organima Akademije i drugim ustanovama, obavljao je razne poslove u brojnim odborima i komisijama. Od 1982. godine upravnik je Arhiva SANU. Bio je član Komisije i Radne grupe za izradu Memoranduma. Sekretar Odeljenja istorijskih nauka bio je dugi niz godina od 1998. do 2011, a u tom periodu bio je i član Predsedništva Akademije. Bio je član Senata Republike Srpske prvog saziva od 1996. do 2008. godine. Osnivač je i urednik Zbornika za istoriju Srba u Hrvatskoj. Osim toga, član je Upravnog odbora Matice srpske i Srpske književne zadruge, a više godina bio je i član Upravnog odbora Vukove zadužbine.

Akademik Krestić posvećen je istorijskoj nauci više od pola veka, ostvaren kao profesor, plodonosan kao istoriograf, neko ko je svojim radom obeležio jedan period Filozofskog fakulteta, uticao na nekoliko generacija studenata istorije i doprineo razvoju i unapredjenju Srpske akademije nauka i umetnosti.