Vlado Strugar

Akademik, pukovnik JNA, član Narodnooslobodilačkog pokreta, književnik i istoričar Vlado Strugar rodjen je 28. decembra 1922. godine u mestu Donji Ulići kod Cetinja. Osnovnu školu je pohadjao u Gornjem Ceklinu, a gimnaziju je završio 1941. godine na Cetinju. Borbi za oslobodjenje priključio se odmah na početku Drugog svetskog rata. Posle rata imao je čin pukovnika i nalazio se na raznim dužnostima u okviru JNA.

U Beogradu je završio Institut društvenih nauka 1953. godine, Višu vojnu akademiju 1957. godine, a potom treći stupanj studija istorije s odbranjenom magistarskom tezom na Filozofskom fakultetu. Doktorsku disertaciju iz istorijskih nauka odbranio je u Moskvi, u Akademiji nauka SSSR, u Institutu slavistike i balkanistike 1968. godine. Istoriografska delatnost akademika Strugara, kao velikog poznavaoca arhivskih fondova, zasnovana je na proučavanju političkih promena i sukoba na jugoslovenskim prostorima u periodu od 1890. do 1992. godine.

Vlado Strugar je bio glavni i odgovorni urednik naučnih časopisa Vojnoistorijskog glasnika (1963–1967), Jugoslovenskog istorijskog časopisa (1970–1973), član redakcije za pisanje Istorije Crne Gore, predsednik je Crnogorskog sabora srpske sloge, rodoljubivog udruženja za prosvetu i kulturu. Redovni je član Crnogorske akademije nauka i umetnosti od njenog osnivanja 1973. godine. Član je van radnog sastava Makedonske akademije nauka i umetnosti od 1981. godine i član Senata Republike Srpske od 1996. godine. Dobitnik je velikog broja odlikovanja za vojne zasluge i učešće u Drugom svetskom ratu, kao i nagrada i priznanja za svoju stvaralačku delatnost. Za člana van radnog sastava Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 27. oktobra 1994. godine.