Владо Стругар

Академик, пуковник ЈНА, члан Народноослободилачког покрета, књижевник и историчар Владо Стругар рођен је 28. децембра 1922. године у месту Доњи Улићи код Цетиња. Основну школу је похађао у Горњем Цеклину, а гимназију је завршио 1941. године на Цетињу. Борби за ослобођење прикључио се одмах на почетку Другог светског рата. После рата имао је чин пуковника и налазио се на разним дужностима у оквиру ЈНА.

У Београду је завршио Институт друштвених наука 1953. године, Вишу војну академију 1957. године, а потом трећи ступањ студија историје с одбрањеном магистарском тезом на Филозофском факултету. Докторску дисертацију из историјских наука одбранио је у Москви, у Академији наука СССР, у Институту славистике и балканистике 1968. године. Историографска делатност академика Стругара, као великог познаваоца архивских фондова, заснована је на проучавању политичких промена и сукоба на југословенским просторима у периоду од 1890. до 1992. године.

Владо Стругар је био главни и одговорни уредник научних часописа Војноисторијског гласника (1963–1967), Југословенског историјског часописа (1970–1973), члан редакције за писање Историје Црне Горе, председник је Црногорског сабора српске слоге, родољубивог удружења за просвету и културу. Редовни је члан Црногорске академије наука и уметности од њеног оснивања 1973. године. Члан је ван радног састава Македонске академије наука и уметности од 1981. године и члан Сената Републике Српске од 1996. године. Добитник је великог броја одликовања за војне заслуге и учешће у Другом светском рату, као и награда и признања за своју стваралачку делатност. За члана ван радног састава Српске академије наука и уметности изабран је 27. октобра 1994. године.