Драгослав Маринковић

Академик, биолог и генетичар, Драгослав Маринковић рођен је 21. јануара 1934. године у Београду. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. На групи Биологија Природно-математичког факултета Универзитета у Београду дипломирао је 1957. године. На матичном факултету радио је као асистент, магистрирао је из области екологије, а 1965. године је докторирао из области популационе генетике. Био је на усавршавању на Рокфелеровом универзитету у Њујорку и на Калифорнијском универзитету у Дејвису.

Предавао је Генетику на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, где је прошао сва звања од доцента до редовног професора 1981. године. Као активни научноистраживачки радник Драгослав Маринковић био је члан већег броја научних друштава у свету и нашој земљи. Низ година био је члан Америчког друштва за унапређење наука, Друштва за генетику понашања, као и Друштва за проучавање еволуције. Био је и члан Оснивачког савета Европског друштва за еволуцију са седиштем у Цириху, један од оснивача Савеза друштава генетичара Југославије, као и дугогодишњи активиста, потпредседник и председник Српског биолошког друштва.

Резултате свог истраживачког рада професор Маринковић саопштио је на низу међународних и националних конгреса и симпозијума. Публиковао је више од 200 научних радова, написао два универзитетска уџбеника, више приручника за наставу генетике, а коаутор је у 23 средњошколска уџбеника.

За дописног члана Српске академије наука и уметности изабран је 1997, а за редовног 2003. године. Између осталог у Академији је био заменик секретара Одељења хемијских и биолошких наука и члан радне групе за писање Српске енциклопедије. Почасни је председник Националног комитета за биоетику Унескове комисије Републике Србије са седиштем у САНУ.

За свој наставни и научни рад академик Драгослав Маринковић је до сада добио бројне награде и признања.