Никша Стипчевић

Академик, историчар књижевности, професор универзитета, филолог и културолог Никша Стипчевић рођен је 14. августа 1929. године у Сплиту. Након завршене основне школе породица Никше Стипчевића преселила се у Београд, где је он уписао Другу мушку гимназију. Школовање је наставио након Другог светског рата на Филозофском факултету, где је 1953. године на Романској групи дипломирао италијански језик и књижевност.

У почетку је радио у Институту за српски језик Српске академије наука, а пар година касније изабран је за сталног асистента на Катедри за романске језике и књижевност Филозофског факултета у Београду. Као лектор за српскохрватски језик радио је на Сорбони током пет семестара. Докторат наука је стекао 1965. године дисертацијом „Књижевни погледи Антонија Грамшија” на Филолошком факултету. На катедри за италијански језик и књижевност, која је одредила његов животни пут, прошао је сва звања, до избора за редовног професора 1976. године. Као професора и истраживача књижевног наслеђа посебно га је привлачило модерно занимање за раздобље средњег века и барока, као и компаративно изучавање италијанске и српске књижевности, о чему сведоче и његова дела.

Поред предавања, обављао је и бројне друге дужности на факултету, универзитету и другим културно-научним установама. Био је генерални секретар Удружења универзитетских наставника и вануниверзитетских научних радника, члан Универзитетског савета, члан Управног одбора Матице српске, стални члан сарадник Матице српске, члан Управног одбора Српске књижевне задруге и Задужбине Иве Андрића, члан Управног одбора Вукове задужбине, декан Филолошког факултета у два мандата, директор Библиотеке САНУ, члан Председништва САНУ, председник Управног одбора Радио-телевизије Србије. Осим тога био је и специјални изасланик Председника СРЈ Добрице Ћосића у Риму 1992/1993. године, проширивши тако своју делатност и на дипломатију.

За дописног члана САНУ изабран је 1983. године, а за редовног 1994. године.

Учествовао је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству.

Преминуо је у Београду 12. јуна 2011. године.