Обрен Благојевић

Академик, правник и економиста Обрен Благојевић рођен је у Дулуту, у Минесоти 14. новембра 1912. године. У време Балканских ратова породица му се вратила из САД у Пиву где је завршио основну школу. Гимназију је завршио у Никшићу са одличним успехом. Током студија на Правном факултету у Београду истакао се својим научним радовим, добио је награде и признања, а своје студије је крунисао одличним успехом. Дипломирао је 1935. године. Након положеног испита на докторском курсу из економско-финансијске групе наука на Правном факултету, добио је стипендију Француске владе. Студије наставља у Паризу где ради на припреми докторске тезе. По повратку у Београд, одбранио је докторску дисертацију „Социолошко објашњење и актуелни значај фуријеризма” 1940. године.

Све време Другог светског рата провео је као члан Народноослободилачког покрета. Обављао је разне партијске дужности, а пред крај рата бива постављен за повереника за финансије на острву Вис. Руководио је пословима око замене новца. После ослобођења обављао је дужност помоћника савезног министра за финансије, био је гувернер Народне банке ФНРЈ и имао је значајан утицај у изградњи финансијског, банкарског и буџетског система. Заступао је Југославију на годишњим скупштинама Међународне банке за обнову и развој и Међународног монетарног фонда у Лондону 1947. и Вашингтону 1948. године. После покретања наставе на Београдском универзитету изабран је за хонорарног наставника на Правном факултету за предмет Финансијски систем ФНРЈ. Крајем 1948. године осуђен је на затворску казну због сарадње са Информбироом.

После изласка из затвора 1956. године, радио је у Институту за економику пољопривреде у Београду као научни саветник и начелник за аграрне односе и економску политику у пољопривреди. Због здравствених разлога 1965. године је пензионисан. Неколико година касније наставио је да се бави педагошким радом као редовни професор на Правно-економском факултету у Нишу. После раздвајања економског и правног факултета, прешао је на новоосновани Економски факултет и постао шеф Катедре опште економије и директор Института за економска истраживања.

За дописног члана САНУ изабран је 1974, а за редовног 1981. године. После избора за дописног члана, Обрен Благојевић укључио се у рад Академије, њених одбора и других тела, а посебно Одељења друштвених наука, где је једно време био заменик секретара. Члан Црногорске академије наука и уметности постао је 1991. године. Носилац је војних и цивилних одликовања, друштвених и научних награда и признања. Преминуо је у Београду 30. новембра 2001. године.