Видојко Јовић

Академик, геолог, професор универзитета Видојко Јовић рођен је 2. септембра 1956. године у Пироту. Основну школу завршио је у Баваништу у јужном Банату, где се његова породица преселила. Управо у основној школи заволео је хемију која је даље одредила и обележила његов животни пут. Хемијско-технолошко-техничку школу завршио је у Панчеву, а потом је уписао студије на Рударско-геолошком факултету у Београду 1975. године. Дипломирао је 1980. године на смеру за петрологију и геохемију. Звање доктора геолошких наука стекао је 1990. године дисертацијом „Геохемија биоесенцијалних микроелемената у процесима површинског распадања кредно-терцијарних вулканита Србије”.

Радио је у Геозаводу, у Институту за неметале, одакле је 1985. године прешао на Рударско-геолошки факултет у Београду. На путу од асистента до редовног професора 2003. године студентима је предавао неколико предмета. Био је на усавршавању на Природословно-математичком факултету у Загребу и на специјализацији у Шкотској, у Маколи институту за проучавање земљишта. Научна делатност професора Јовића обухвата области геологије, геохемије и минералогије, петрологију, петроархеологију и историју геологије. Објавио је велики број научних радова у домаћим и иностраним часописима и био учесник на међународним научним скуповима.

Дописни члан Српске академије наука и уметности постао је 2003. године, а од 2009. је редовни члан Одељења за математику, физику и гео-науке. Активни је члан бројних научних друштава у Србији, САД, Канади, Великој Британији и Белгији. Председник Управног одбора Природњачког музеја у Београду и Управног одбора Вукове задужбине, члан Савета Хемијског факултета, председник Одбора за крас и спелеологију и секретар Одбора за геохемију САНУ, само су неке од функција академика Видојка Јовића. За свој научни и друштвени допринос добитник је значајних признања и награда.