Владимир Костић

Академик и неуролог, универзитетски професор, председник Српске академије наука и уметности Владимир Костић рођен је 18. октобра 1953. године у Београду. Након гимназије завршио је Медицински факултет на Београдском универзитету 1978. године, као студент генерације.

Академско усавршавање др Костића почело је у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, на смеру неуробиологија. Од 1980. године радио је у Институту за неурологију Клиничког центра Србије. Резултат његовог истраживања проблема можданих удара била је докторска дисертација „Изучавање метаболизма простагландина у исхемији мозгаˮ коју је одбранио 1986. године. Радио је и усавршавао се у иностраним истраживачким и академским институцијама, у Middlesex Hospital у Лондону, у Институту за неурологију Колумбија Универзитета у Њујорку и Медицинском факултету у Хаифи у Израелу. У научном раду др Владимира Костића заступљено је упоредно експериментално и клиничко истраживање феномена и болести са критичном применом резултата експерименталних испитивања на клиничку праксу. Оријентисао се на дегенеративне болести нервног система и постигао изузетне научне и истраживачке резултате у дијагнози и терапији Паркинсонове, Алцхајмерове, Хантингтонове и Вилсонове болести.

Библиографија др Костића обухвата више стотина научних радова објављених у водећим домаћим и светским часописима. Члан је бројних научних друштава у земљи и иностранству. Између осталог члан је Српског лекарског друштва, Научног друштва Србије, Светског удружења неуролога, Европског удружења неуролошких друштава, Светске неуролошке федерације, Краљевског медицинског друштва Велике Британије, Америчке неуролошке академије и многих других. Одржао је више десетина предавања по позиву на међународним састанцима и на иностраним универзитетима. Председавао је великом броју секција на међународним састанцима и учествовао у бројним пројектима у научним центрима широм света. Био је директор Клинике за неурологију КЦС и декан Медицинског факултета Универзитета у Београду.

За дописног члана Одељења медицинских наука Српске академије наука и уметности изабран је 2000, а за редовног 2006. године. Редовни је професор неурологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Председник је Српске академије наука и уметности од 2015. године. За постигнуте резултате у научно-истраживачком раду добитник је значајних награда.